Planmatig onderhoud ...

... duurzaamheid.

In het verleden werd regelmatig vermanend gewezen naar de onderhoudsschilder door adviesburos, fabrikanten van verf en onze opdrachtgevers. Het falen van het onderhoud werd toebedeeld aan de partij die de afwerking van het geheel verzorgde. De oorzaak lag daarin echter in de regel bij bouwfouten als gevolg van verkeerde detaillering en slechte kwaliteit van ondergronden. De brancheorganisatie heeft acuut op deze situatie in gespeeld en is gestart met het opbouwen van een informatiebank.

Inmiddels behoort slecht onderhoud tot het verleden. De ontwikkeling van prestatiemodellen de afgelopen 20 jaar heeft er toe bijgedragen dat het nu mogelijk is op helder wijze onderhoud te plegen.

Planmatig onderhoud biedt u 2 zekerheden:

Schildersbedrijf Smits maakt gebruik van een breed gamma van producten.  De volgende oplossingen kunnen wij u aanbieden:

Toepassing van deze oplossingen maakt het mogelijk vastgoedonderhoud optimaal af te stemmen op uw specifiek onderhoudssituatie.