Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is duurzaamheid!

In het verleden werd regelmatig vermanend gewezen naar de onderhoudsschilder door adviesburos, fabrikanten van verf en onze opdrachtgevers. Het falen van het onderhoud werd toebedeeld aan de partij die de afwerking van het geheel verzorgde. De oorzaak lag daarin echter in de regel bij bouwfouten als gevolg van verkeerde detaillering en slechte kwaliteit van ondergronden. De brancheorganisatie heeft acuut op deze situatie in gespeeld en is gestart met het opbouwen van een informatiebank.

Inmiddels behoort slecht onderhoud tot het verleden. De ontwikkeling van prestatiemodellen de afgelopen 20 jaar heeft er toe bijgedragen dat het nu mogelijk is op helder wijze onderhoud te plegen.

Planmatig onderhoud biedt u 2 zekerheden:

  1. Technische zekerheid, waarbij kwaliteitsniveau vooraf aan de hand van ISO normering is bepaald.
  2. Financiƫle zekerheid, waarbij flexibel en aangepast aan het kwaliteitsniveau, de kosten over meerdere jaren budget zeker worden vastgesteld